top of page
Search

In juni verschijnt het boek 'De Obrechtsjoel, Harry Elte en zijn meesterwerk voor Joods Amsterdam'

Nu de restauratie van de Obrechtsjoel voltooid is, werd het tijd voor een mooie uitgave over dit prachtige gebouw en zijn te onbekende architect, Harry Elte. In de afgelopen jaren hebben wij de handen ineengeslagen met het bestuur van de RAS sjoel en met enkele bijzondere auteurs een prachtboek voorbereid. In juni is het zover, dan zal het boek het daglicht zien.

De Joodse architect Harry Elte (1880-1944) geniet ondanks zijn bijzondere oeuvre tot op heden nauwelijks bekendheid. Hij liet zich niet binden door een enkele stijl of stroming en bouwde een uitgebreid oeuvre; van godshuizen tot woonhuizen en van ziekenhuizen tot begraafplaatsen. Zijn meesterwerk, de Obrechtsjoel, is onlangs grondig gerestaureerd en wordt met prachtige foto's van Kees Hummel in beeld gebracht.

Auteurs Bart Wallet, Loes Gompes, Laura Lubbers, Kemal Rijken, Joël Cahen en Paul Meijer lichten de betekenis van deze sjoel in al zijn facetten uit. Wie zijn de mensen die hier al generaties lang op de banken plaatsnemen? Waarom was dit ‘de heer’ onder de synagogen? Welke ontwikkelingen maakte Elte door en waar kwam zijn eigenzinnige handschrift vandaan? Aan de hand van nieuw onderzoek, diepe gesprekken en persoonlijke verhalen neemt het boek u mee naar het heden, verleden en de toekomst van de Obrechtsjoel.


De redactie werd verzorgd door Paula Blocq, Coen van Bergeijk en Berend van der Lans, terwijl Monieke Boonstoppel de eindredactie voor haar rekening nam. De vormgeving is van de hand van Erik Rikkelman. Het boek wordt uitgegeven door LM Publishers en is via de website reeds te reserveren.


De Obrechtsjoel, Harry Elte en zijn meesterwerk voor Joods Amsterdam kwam tot standmet steun en medewerking van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Makaria, Stichting Levi Lassen, de Salomon Stichting, Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900, Gravin van Bylandt Stichting, Martin & Sally Foundation, Stichting Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland, de RAS sjoel en ArchitecturePlus.bottom of page