top of page
NL

ArchitecturePlus gaat graag buiten gebaande paden. Gebaseerd op rijke ervaring, een sterk netwerk en in een open dialoog met betrokken partijen wordt ontwerp en project management voor nieuwbouw, renovatie en restauratie aangepakt met niet aflatende energie.

ArchitecturePlus brengt ruimte, rust en overzicht in het ontwerp en het realisatieproces en ziet in iedere opgave een uitdaging, of het nu eenvoudig is, of complex en onder hoge tijdsdruk tot stand moet komen. Deze kracht is gebaseerd op ruim 25 jaar projectervaring in uiteenlopende projecten zoals binnenstedelijke renovatie, restauratie en herbestemming, stedelijke planning en woningbouw tot aan scholen, ziekenhuizen en safari camps in ruraal Afrika.

ArchitecturePlus wordt geleid door Berend van der Lans en werkt met een flexibel team. ArchitecturePlus werkt geregeld samen met Stadsherstel Amsterdam NV, BRIGHT UP, de Academie van Bouwkunst Amsterdam en anderen. Berend van der Lans is tevens directeur van African Architecture Matters.

EN

ArchitecturePlus loves to leave the ordinary path. Based on extensive experience, a strong network and in open dialogue with involved parties, design and project management for new built, renovation and restoration is done with unlimited energy.

ArchitecturePlus brings space, rest and oversight in design and the realisation process and is open to take up any challenge, weather it is simple or complicated and needs to be realised under high time pressure. This ability is based upon over 25 years of project experience in a wide range of projects, from inner city renovation, restoration and re-use, urban planning and housing to schools, hospitals and safari camps in rural Africa.

 

ArchitecturePlus is lead by Berend van der Lans and works with a flexible team. Architectureplus works on a regular basis with Stadsherstel Amsterdam NV, BRIGHT UP BV, the Amsterdam Academy of Architecture and others. Berend van der Lans is also director of African Architecture Matters.  

  • Black LinkedIn Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
bottom of page