top of page

Op 23 maart 2017 werd Brouwerij en Proeflokaal Poesiat & Kater uitermate feestelijk geopend, waarmee op meerdere fronten geschiedenis werd geschreven. ArchitecturePlus schreef mee.

Met de start van Poesiat & Kater werd de bijna 70 jaar geleden ter ziele gegane brouwerij De Gekroonde Valk nieuw leven in geblazen, een brouwerij met rijke geschiedenis. Daarnaast kreeg met het gereedkomen van de restauratie van de voormalige ammoniakfabriek het laatste nog overgebleven gebouw van de Oostergasfabriek een nieuwe toekomst.

Het gemeentelijke monument, in 1887 gerealiseerd naar ontwerp van architect Bert Johan Ouëndag, tevens ontwerper van de uitbreiding van de Heinekenbrouwerij aan de stadshouderkade en de Amsterdamse Bank aan het Rembrandtplein, stond door optimalisatie van het gasproductieproces al snel weer leeg en kreeg in 1927 een nieuwe functie als ‘Dierenasyl’, naar ontwerp van de Amsterdamse School architecten Jan de Meyer en Johan Melchior van der Mey. Daarmee verdwenen de prachtige Polonceau spanten uit het zicht en werden de plofkappen nutteloos – maar gelukkig bleven ze ongemoeid. De gevelvlakken werden ingrijpend gewijzigd, om een extra bouwlaag mogelijk te maken.

 

Daar is nu niet veel meer van terug te zien. Boelens de Gruyter kocht het gebouw aan en zorgde er voor dat de oorspronkelijke opzet weer hersteld werd aan de hand van casco plannen van achtereenvolgens Soeters Van Eldonk en Monk architecten. 

Polderweg 648, Amsterdam

2016 - 2017

Opdrachtgever:

Poesiat & Kater Holding B.V.

Eigenaar:

Boelens de Gruyter b.v. ism Job Keja van Skonk 

Architect & project management:

Architectureplus - Berend van der Lans

Interieur ontwerp en uitvoering:

Koelhuis Frigo – Adam Marshall 

Aannemer:

Kakes Deurwaarder

Installatie lucht, warmte en riolering:

Deba constructie

Koel- en taptechniek:

Van Duijnen

Installatie brouwerij:

H2O Installatietechniek

Keukeninrichting:

Beuk Horeca

Electrische installatie:

Klaver Giant Alkmaar bv

Ondertussen was in 2014 uit de Stichting De Gekroonde Valk, opgericht om de rijke geschiedenis van de brouwerij niet uit het oog te verliezen, het initiatief ontstaan om met deels historische receptuur het brouwen weer grootschaliger op gang te brengen. Met de voormalige ammoniakfabriek vond Poesiat & Kater het ideale gebouw waarin het de geschiedenis kon doen herleven met de vestiging van een brouwerij en proeflokaal, waarin het experiment in het glas en op het bord niet geschuwd wordt.

 

In 2016 werd ArchitecturePlus door Poesiat & Kater aangetrokken voor het bouwkundige ontwerp en de procesbegeleiding alsmede het vergunningentraject. Samen met Kakes Deurwaarder als aannemer en diverse installateurs werden de plannen uitwerkt en gerealiseerd. Daarbij is nauw samengewerkt met Adam Marshall van Koelhuis Frigo aan het interieur.

Ondanks een stevig programma aan installaties voor de brouwerij en de horeca, is maximaal ruimte gegeven aan het proeflokaal, waar benodigde forse hedendaagse constructieve en technische ingrepen niet verhinderen dat de geschiedenis op een prettige manier aanwezig is.

 

Boven de centraal opgestelde bar hangen 7 vers biertanks, die rechtstreeks aangesloten zijn op de taps en op hun beurt weer rechtstreeks uit de brouwerij gevuld worden. De insteekverdieping boven de bar heeft plaats voor zo’n 40 personen en op de begane grond is ruimte voor ongeveer 80 tafelende mensen, terwijl het terras ruimte biedt voor circa 200 gasten.  Bij de planvorming is veel aandacht besteed aan de logistiek voor brouwerij, keuken en bar, de akoestiek en de klimaat en installatietechniek.

De Polonceau spanten zijn ondertussen weer volop te bewonderen en de plofkap boven het proeflokaal zorgt voor een schitterende lichtinval. Onder de andere plofkap zit een klein wonder verscholen: werkelijk alle toe- en afvoer van de ventilatiesystemen in de installaties voor de brouwerij en de horeca is in de kap opgelost, zodat de oorspronkelijke dakvorm onaangetast bleef.

We zijn trots dat dit project nu ook onderdeel uitmaakt van de geschiedenis van ArchitecturePlus.

bottom of page