Met het oog op de toekomstbestendigheid van de 10 woningen die de bovenste lagen vormen van een bouwblok met gemengde functies in de Watergraafsmeer in Amsterdam, zijn de mogelijkheden onderzocht voor de realisatie van een extra bouwlaag en de energetische verbetering van het pand. Na verkenningen van de mogelijkheden met betrekking tot het bestemmingsplan via een concept omgevingsvergunning, worden nu de stappen doorlopen richting de definitieve indiening en de uitvoering.

Kamerlingh Onneslaan 12-32

Watergraafsmeer - Amsterdam

2019-

Opdrachtgever:

VVE Frankenhof

Ontwerp:

ArchitecturePlus

Constructeur:

De Beaufort Bouwadvies bv

Installatie adviseur:

ID Energie

De goed georganiseerde en actieve VVE is voortvarend te werk gegaan en heeft alle leden achter de gezamenlijke aanpak gekregen om over de volle lengte een goed op het bestaande gebouw aansluitende uitbreiding te realiseren. Het bouwblok stamt uit het begin van de jaren 60 en wordt gekarakteriseerd door een heldere opzet en een frisse, bijzondere gele baksteen. Op de begane grond bevinden zich winkels en bedrijfsruimten. De maisonettes worden ontsloten door een brede galerij, terwijl aan de voorzijde, met uitzicht op Park Frankendael, ruime terrassen geplaatst zijn. 

De nieuw ontworpen extra laag moet extra ruimte bieden in aanvulling op de compacte plattegrond van de woningen, met terrassen op het noordwesten voor de middag en avondzon. Op het dak van de extra woonlaag wordt ruimte gemaakt voor zonnepanelen. De gevels worden opgebouwd uit duurzame en onderhoudsarme materialen. De binneninrichting wordt per woning in nauwe afstemming met de bewoners uitgewerkt.

 

Met de extra laag gaat het gebouw, dat nu een gevelbeëindiging mist, weer meedoen in de omgeving, waar alle gebouwen reeds uit 4 bouwlagen bestaan. 

Na de verkenningen in 2019 is het plan in 2020 in de ontwerpfases beland. Indiening voor de omgevingsvergunning is gepland in het najaar, beoogd wordt het plan in uitvoering te nemen in het voorjaar van 2021. 

Aan het project werken ook Thierry van Baggem en Coen van Bergeijk, 3D renders van Ahmad Helaly. 

first view 8-7 final.jpg
KOL VO 200703 def_Deel2.jpg
second view 04 final.jpg