top of page

De directe omgeving van de JP Coenschool, een basisschool in Amsterdam Oost, was de perfecte plek voor activiteiten die het daglicht niet konden velen. Vanzelfsprekend een situatie die niet gewenst was door de school noch de ouders van de schoolkinderen. Samen met de school, de ouders, de buurtbewoners en kunstenaar Jan van der Ploeg werd een plan ontwikkeld om dit te adresseren. Het stadsdeel en de woningbouwvereniging De Alliantie werden overtuigd om mee te werken.

Balistraat, Amsterdam

2006-2009

Opdrachtgever:

Stadsdeel Oost, Alliantie & JP Coenschool

 

Ontwerp en uitvoering kunstwerk:

Jan van der Ploeg

Ontwerp, begeleiding proces en realisatie:

ArchitecturePlus

Het plan omvatte ingrepen om meer sociale controle op het schoolplein te verkrijgen, terwijl de ruimte aantrekkelijker werd gemaakt. De kopgevel van de naastgelegen woningen werd voorzien van eigenzinnige openingen en balkons, waardoor de woningen prettiger werden en er controle ontstond op het er zich op het plein afspeelt. Daarnaast werd de ruimte en de school duidelijk gemarkeerd door het kunstwerk van Jan van der Ploeg, waardoor de plek sterk verankerd werd in de buurt. 

 

In juni 2008 was het plan gereed, inclusief het kunstwerk, dat gefinancierd was door het Amsterdamse Fonds voor de Kunst. Het project was genomineerd voor de Zeeburg Cultuurprijs en werd tweede.

bottom of page