top of page

In 1933 werd op de Joodse Begraafplaats zowel het ontvangstgebouw met dienstwoning als het metaheirhuis naar ontwerp en onder toezicht van Harry Elte uitgevoerd. Hij was al enige tijd de huisarchitect van de Nederlands-Israëlitische Hoofdsynagoge en werkte net als bij enkele andere van zijn meest bijzondere werken ook hier samen met het glas-in-lood atelier van W. Bogtman uit Haarlem. Beide gebouwen bevonden zich nog vrijwel in de oorspronkelijke staat, op enkele kleine aanpassingen na. Onder leiding van ArchitecturePlus hebben restauratie-werkzaamheden plaats gevonden, en enkele ruimtelijke en installatietechnische ingrepen om met name het ontvangstgebouw beter te laten aansluiten bij de huidige gebruikseisen. 

Googweg 6, Muiderberg

2019-2022

Opdrachtgever:

Nederlands Israëlitische Hoofdsynagoge

Aannemer:

J.C. Nieuwenhuizen BV

E & W installaties:

C.D. De Haan BV

Glas-in-lood herstel:

GBB | Glasbewerkingsbedrijf Brabant BV

Schilderwerk:

Arjan Buninga Schildersbedrijf

Restauratie deuren metaheirhuis:

Dirk Veldhuis, Diemen

Ontwerp, begeleiding proces en realisatie:

ArchitecturePlus

Nadat eerst de bijzondere, getoogde deuren van het metaheirhuis gerestaureerd waren, werden vervolgens het metselwerk, de dakconstructie en het schilderwerk onder handen genomen. Het gebouw bevat een prachtig en imponerend glas-in-lood paneel, dat op onderdelen gerestaureerd diende te worden. Het paneel komt weer veel meer tot zijn recht, nu de buitenbescherming die zich in slechte staat bevond verwijderd is en het kozijn weer in oorspronkelijke staat hersteld is. Het gebouw wordt nu beter op temperatuur gehouden, ter faveure van de vochthuishouding. 

In het ontvangstgebouw hebben de grootste - zij het op het oog bescheiden - ingrepen plaatsgevonden. De routing in het gebouw is aangepast, het sanitair is uitgebreid en de keuken is verplaatst zodat het gebouw beter aansluit bij hedendaagse lewaja. De ingrepen sluiten nauw aan op de door Elte bijzonder mooi vormgegeven centrale hal en ontvangstruimte. Daarin zijn bovendien ingrepen gedaan om akoestiek, verlichting en binnenklimaat te verbeteren. Na kleuronderzoek zijn de oorspronkelijke kleuren weer terug in het gebouw, terwijl ook in het nieuwe tegelwerk aansluiting is gezocht bij de bijzondere tegelvloer in de centrale hal.  

Medewerkers: Berend van der Lans, Coen van Bergeijk, Alexandra Papadaki

Foto's: Kees Hummel

Joodse Begraafplaats Muiderberg 12 07 2022 018 LR.jpg
bottom of page