top of page

Door frictie in de planning van de diverse bouwstromen rond het centraal station van Amsterdam zou de Oostpassage enige tijd leeg komen te staan.  BRIGHT UP en ArchitecturePlus ontwikkelde een visie voor tijdelijke programmering van deze tot dan toe verborgen ruimte.

Amsterdam Centraal Station

2013

Opdrachtgever:

NS Stations

Visie:

Architectureplus & BRIGHT UP bv

Daarin stond naast de commerciële haalbaarheid het toevoegen van culturele beleving centraal in deze wat verrassende locatie. De haalbaarheid van het plan werd onderzocht en het werd getoetst aan de regelgeving. Er werden coalities gesmeed met toonaangevende partijen in Amsterdam. 

Door wijziging in de bouwstromen heeft het plan geen doorgang kunnen vinden. 

bottom of page